Πέμπτη, 17 Ιουνίου 2010

16-18 Σεπτεμβρίου 2010 - Διεπιστημονικό Διαπανεπιστημιακό Συνέδριο στο Μέτσοβο
Το 6ο Διεπιστημονικό Διαπανεπιστημιακό Συνέδριο του Μετσόβιου Κέντρου Διεπιστημονικής Έρευνας (ΜΕ.Κ.Δ.Ε) του Ε.Μ.Π. θα πραγματοποιηθεί 16-18 Σεπτεμβρίου 2010 στο Μέτσοβο.

Το θέμα του Συνεδρίου είναι: "Η ολοκληρωμένη ανάπτυξη των ορεινών περιοχών"

Οργάνωση: Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο - Μετσόβιο Κέντρο Διεπιστημονικής Έρευνας (ΜΕ.Κ.Δ.Ε) του ΕΜΠ για την προστασία και ανάπτυξη του ορεινού περιβάλλοντος και των τοπικών ευρωπαϊκών πολιτισμών.

Χώρος: Εγκαταστάσεις του ΕΜΠ (ΜΕΚΔΕ-ΕΜΠ) στο Μέτσοβο.

Ωρα έναρξης: 7μμ της 16ης Σεπτεμβρίου.

Πληροφορίες: Μπορούν να αναζητηθούν στην ιστοσελίδα www.ntua.gr/MIRC
τηλ. 210.7722593, 210.7723448, 210.7722780