Σάββατο, 14 Ιανουαρίου 2012

Ο Σύλλογος Ηπειρωτών Βορείων Προαστίων Αττικής τιμά τη μνήμη του Αγίου ενδόξου Μάρτυρος Γεωργίου του εξ Ιωαννίνων.


Την Τρίτη 17 Ιανουαρίου 2012, στην  εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονος Πεύκης, ο Συλλογός μας τιμά με λειτουργία και αρτοκλασία  τη μνήμη του Αγίου ενδόξου μάρτυρος Γεωργίου του εξ  Ιωαννίνων.Προσκαλούμε  τα μέλη και φίλους του Συλλόγου καθώς και όλους τους Ηπειρώτες της Αττικής, να μας τιμήσουν με την παρουσία τους και όλοι μαζί να προσευχηθούμε στον νεομάρτυρα και να ζητήσουμε τη χάρη του .
΄΄ Ο Μάρτυς Γεώργιος  την 12 Ιανουαρίου 1838 συνελήφθη υπό των τούρκων, κατηγορηθείς ότι  ενώ έγινε Τούρκος , ούτος διάγει ως Χριστιανός.  Αφού βασανίσθηκε δεινώς για την πίστη του στον Ιησού Χριστό και ποικιλοτρόπως κολακευθείς και απειληθείς να απαρνηθεί  την πίστη του, αυτός απεκρίνατο: Μήτε Τούρκος εγενόμην ποτέ, μήτε τον Χριστόν  ποτέ ηρνήθην,  χριστιανός και ημήν αεί και είμαι.  Τελικά την 17 Ιανουαρίου 1838 , περί  έκτη ώρα  απηγχονίσθη εν τη αγορά, πλησίον του  χάνδακος του μεγάλου φρουρίου , των Ιωαννίνων, συνεχώς ανακράζων. Χριστιανός ειμί, ποιήσατέ μοι ει τι δεινόν  οίδατε.’’