Πέμπτη, 18 Ιουλίου 2019

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

ΚΑΛΟΡΙΖΙΚΟΣ !!!!! Ο ΗΠΕΙΡΩΤΗΣ νέος Πρόεδρος της Βουλής!!!