Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΣ

Σύλλογος που ιδρύθηκε το 1991 απο τον αείμνηστο Βασίλειο Γιαννούλα.

ΣΚΟΠΟΙ του Συλλόγου:
1) Η ανάπτυξη και καλλιέργεια δεσμών μεταξύ των μελών.
2) Η διαδοση του πνεύματος αλληλεγγύης και σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ των μελών του.
3) Η υποστήριξη κάθε προσπάθειας υπέρ της Ηπείρου.
4) Η διαφώτιση της κοινής γνώμης πάνω στα προβλήματα της Ηπείρου.
5) Η συμβολή στην πνευματική και πολιτιστική ανάπτυξη των μελών του και στην διατήρηση των πολιτιστικών παραδόσεων.

Επικοινωνία

Διεύθυνση: Πλατεία Γκαίτε, Ηλιακό χωριό, Πεύκη, 15121
email: ipeirotes.vp@gmail.com