Πέμπτη, 29 Οκτωβρίου 2020

Έκτακτη οικονομική στήριξη στους αγρότες

  Ποιοι αγρότες δικαιούνται οικονομική στήριξη έως 7000 ευρώ

 Αριθμ. 2850 – ΦΕΚ Τεύχος B’ 4701/23.10.2020
Καθορισμός πλαισίου εφαρμογής του Μέτρου 21 «Έκτακτη προσωρινή στήριξη στους γεωργούς των τομέων που πλήττονται ιδιαίτερα από τις επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19».

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Ενισχυόμενο Μέτρο – Σκοπός

1. Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι η θέσπιση του θεσμικού πλαισίου για την εφαρμογή, διαχείριση και παρακολούθηση του Μέτρου 21 «Έκτακτη προσωρινή στήριξη στους γεωργούς των τομέων που πλήττονται ιδιαίτερα από τις επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ) 2014-2020

Περισσότερα διαβάστε: http://www.odigostoupoliti.eu/koronoios-ektakti-oikonomiki-stiriksi-eos-7000-evro-stous-agrotes-dikaiouchoi-kai-aitiseis/